By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Rækkehuse i Nuussuaq”

3 måneder tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 3. oktober 2023 at fremsende projektansøgningen ”Rækkehuse i Nuussuaq” i 8 ugers offentlig høring.


Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Clement og Carlsen Arkitekter m.a.a. Aps. i samarbejde med Rambøll A/S.

Ansøgningen dækker et sammenhængende areal i delområde 2D3, Ravnekløften, som jf. kommuneplanen udelukkende er planlagt ved overordnede bestemmelser.

Projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Projektansøgningen omfatter en ny bebyggelse bestående 11 boliger fordelt på to rækkehusbebyggelser med et samlet areal på 1217,7 m2. Dertil anlægges parkeringsplads og stier til de enkelte boliger.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 11. oktober – 6. december 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 6. december 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.