Anlæg og Miljø

Projektansøgning Qullilerfik

5 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 27.8.2019, at fremsende ”Projektansøgning Qullilerfik” i 8 ugers offentlig høring.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget en projektansøgning om opførelse af en ny boligbebyggelse på fjeldkammen ved Qullilerfik i Nuuk. Projektansøgningen omfatter 56 boliger, etablering af parkeringsarealer og en offentlig rekreativ trappeforbindelse med opholdsplateauer langs fjeldet fra Imaneq til Radiofjeldet.

Der søges om en arealreservation med henblik på senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Processen kan beskrives således:

  1. Investor/Firma indsender et projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansøgere skal opfylde.
  3. I høringen kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.
  4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt.
  5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 04.09.2019 – 30.10.2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 30.10.2019 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Projektet kan læses her

Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.