By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Pinguaraq 48 boliger” i delområde 4D11, Nuussuaq

2 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. august 2022 at fremlægge projektansøgningen Pinguaraq 48 boliger i offentlig høring

Formål
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2005 modtaget projektansøgningen ”Pinguaraq 48 boliger”. Det ansøgte område ligger i delområde 4D11 op til boligblokkene i delområde 4A6 Boligområde ved Pinguaraq, Nuussuaq.
Projektet indeholder to boligblokke på hver 6 etager. Hver blok er indrettet med 24 lejligheder i varierede størrelser. Facaderne varierer mellem to grønne nuancer.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 7. september – 2. november 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 2. november 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.