By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Nyt land”, Nuuk

8 måneder tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. november 2022 at fremsende projektansøgningen ”Nyt land” i 8 ugers offentlig høring.

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Grønlands Maritime Center og Jens Salling. Projektejere ønsker at udføre landvinding i delområde 2B5 Erhvervsområde Qeqertat Nord og etablere et anlæg der omfatter:

  • Arealer og bygning for de maritime uddannelsers sikkerhedskurser
  • Broanlæg for redningsmateriel
  • Arealer og bygninger for fiskeindustriens håndtering og opbevaring af redskaber og materiel

Projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 07.12.2022 – 01.02.2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 01.02.2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.