By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Godthåb Jagtforening og Biathlonbane”, Nuuk

1 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. november 2022 at fremlægge projektansøgningen ”Godthåb Jagtforening og Biathlonbane” i 10 ugers offentlig høring

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra Prime View APS, der ønsker at flytte, forny og udvide Godthåb Jagtforenings skydebanefaciliteter. Anlægget flytter således fra sin kystnære placering i 1D9 Avannalinnguag, Nuukullak til 3D9 Nuffiumaneq Kysten, som jf. kommuneplanen udelukkende er planlagt ved overordnede bestemmelser. Projektforslaget har til hensigt at frigive nuværende areal til et nyt bydelsprojekt i Nuukullak.

Projektansøgningen indeholder etableringen af tre skydebaner (biathlon bane; jagt skydebane og skeet, trap og sporting skydebane) samt klubhus og parkering.

Projektet ligger i tråd med kommunens overordnede strategier og planer for området.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges i offentlig høring i 10 uger i perioden 07.12-2022 – 15.02-2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 15.02-2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.