Infrastruktur, Miljø og Fiskeri

Høring om ændring af vedtægt om bundgarnsfiskeri

1 år tilbage

Kommuneqarfik Sermersooqs Fiskeriråd har fået tilsendt forslag om bundgarnsfiskeri. På dette grundlag fremsendes alle berørte parter og foreninger følgende høring, som fremsendes på ny, idet for få respondenter besvarede høringen i første høringsrunde.

Lovgrundlaget er følgende: ”Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq: I medfør af landstingslov  nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri §§ 23 stk. 2, § 33, stk. 2 og § 34 og ændring af landstingslov nr. 12 af 3. december 2012 er vedtaget til at man i Kommuneqarfik Sermersooq kan fiske med bundgarn.”

Der henvises til vedlagte fil i høringen, heraf fremgår omtalte vedtægt. Endvidere fremgår det af vedhæftede fremgangsmåden for hvordan man i Avannaata Kommunia og omkring Upernavik og Uummannaq har ændret deres vedtægt.

Derfor tilskrives alle lokalafdelinger, at man inden 05. juni 2023 fremkommer med deres egne forslag til, hvor man selv fisker i deres nærområde, at stille forslag til, hvor der ikke må fiskes med bundgarn.

Endvidere ønskes der også stillet forslag til at lovgive anvendelse af fiskebure.

Derfor ønskes foreninger at fremkomme med deres holdninger m.h.t. fiskebure, som anvendes i dag.

Det er planen, at der kommer en ansat til stedet og registrerer de stillede forslag og indtegner disse på landkort.

Høringssvar bedes sendes til: aalisarneq@sermersooq.gl