Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land

2 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 2. november 2022.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
K54 Marraa63°45’49.73″N51°27’52.67″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1188
K19 Ikkattut64°17’24.95″N51°9’54.25″VAasarsiortarfik/ Sommerhus1191
O1 Kangerluarsunnguaq64°11’0.12″N51°31’43.36″VAnnanniut/ Redningskranse1192
N1 Kangerluarsunnguaq64°10’5.07″N51°31’14.31″VAnnanniut/ Redningskranse1193
O1 Kangerluarsunnguaq64°10’3.96″N51°24’54.87″VAnnanniut/ Redningskranse1194
N1 Kangerluarsunnguaq64°8’55.64″N51°25’38.91″VAnnanniut/ Redningskranse1195
N1 Kangerluarsunnguaq64°8’16.48″N51°22’54.37″VAnnanniut/ Redningskranse1196

Nunap assingi / Kortbilag


A-1188, K54 Marraa
A-1191, K19 Ikkattut

A-1192, O1 Kangerluarsunnguaq

A-1193, N1 Kangerluarsunnguaq

A-1194, O1 Kangerluarsunnguaq

A-1195, N1 Kangerluarsunnguaq

A-1196, N1 Kangerluarsunnguaq