Bygningsmyndighed

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land: Akia/Terti

5 år tilbage

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest 29. marts 2019, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet: Terti

Nord: 64°27.212’N

Vest: 51°32.72V

Anvendelse: Sunng. illuaraq/Fritidshytte

A-nr. 948

Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg og Miljø
Areal- og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk