Bygningsmyndighed

Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land: Pitterpaajik

5 år tilbage

Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land: Pitterpaajik

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af nedennævnte ansøgning om arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest 29. marts 2019, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen.

Lokalitet: Pitterpaajik

Nord: 65° 43.622’N

Vest: 37° 22.625’V

Anvendelse:Fritidshytte

A-nr. 949

Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq 
Forvaltning for Anlæg og Miljø 
Areal- og Bygningsmyndigheden 
Postboks 1005 · 3900 Nuuk