Arealmyndighed

Høring af arealansøgning til camp i det åbne land

1 måned tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre camp på den nævnte lokalitet.

Lokaliteten er udenfor det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte camp har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.

Bemærkninger skal være modtaget senest den 6. marts 2024

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Sumiiffik/ LokalitetKoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr.
[ Taaguut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
O1 Nerutusoq Avannarleq64° 15′ 01.49″N  51° 14′ 59.05″ W  Tammaarsimaarfiit/CampA-1258

Nunap assingi / Kortbilag

A-1258, O1 Nerutusoq Avannarleq

(Bemærk: Redigeret den 20. februar. Ændrede ordet “fritidshytte” til “camp”)