By- og Boligudvikling

Forslag til SEKTORPLAN FOR DET KYSTNÆRE FISKERI I SERMERSOOQ

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 25. juni 2020 at fremlægge forslag til Sektorplan for det kystnære fiskeri i Sermersooq i offentlig høring.

Formål

Formålet med forslag sektorplan for det kystnære fiskeri er, at klarlægge de fysiske forhold og muligheder for jollefiskerne i kommunen, og dernæst planlægge en opgradering eller nedgradering af kommunens anlæg og muligheder. Sektorplanen er dermed et værktøj og grundlag for politiske beslutninger på området og dets udvikling.

Sektorplanen er tilvejebragt på baggrund af en kortlægning af faciliteter i kommunens forskellige byer og bygder. Det skaber et helhedsbillede af den aktuelle status. I denne proces er der afholdt interessentmøder med lokale fangerforeninger, og interessentgrupperne har ligeledes været inddraget i prioriteringen af de forskellige ønsker. Dette kan herefter indarbejdes i kommunens anlægsbudgetter.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 10 uger i perioden 8. juli – 16. september 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 16. september 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    sektorplanen.

Planen kan læses her

Forslag til sektorplanen kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.