By- og Boligudvikling

Forslag til planstrategi 2023 – sermersooq, et godt sted at leve

11 måneder tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 23. maj 2023 at fremlægge forslag til Planstrategi 2023 i 10 uger offentlig høring

Formål

Forslag til Planstrategi 2023 – Sermersooq, et godt sted at leve baserer sig på de 3 grundlæggende aspekter i bæredygtig udvikling, hvilke er økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Disse foreslås som nye kerneværdier i strategien og den kommende kommuneplansrevision.

Kerneværdierne udfoldes i 6 fokusområder, hvilke er:

1.                         Gode boliger til alle

2.                         Godt børne- og ungdomsliv

3.                         Godt arbejdsliv

4.                         Godt fritidsliv

5.                         God Infrastruktur

6.                         Gode fællesskaber

Fokusområderne forankres hver i sær i målbare målsætninger og handlinger. Dermed giver planstrategien et grundlag til at der fremadrettet er mulighed for at mål fremskridt indenfor hvert fokusområde.

Målsætningerne og handlinger forholder sig til FNs verdensmål, så der yderligere skabes en oversigt over hvordan vi i Kommuneqarfik Sermersooqs udvikling forholder sig til den en bæredygtigheds dagsorden og ikke mindst kan måle hvilke fremskridt, der gøres.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 10 uger i perioden 24. maj – 2. august 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 2. august 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    Planstrategien.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.