By- og Boligudvikling

Forslag til nye bestemmelser for 40E2 Tankanlægget, Ittoqqortoormiit

11 måneder tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede 20. juni 2023 at fremlægge forslag til nye overordnede bestemmelser for delområde 40E2 Tankanlægget, Ittoqqortoormiit i offentlig høring

Formål

Forslaget til nye overordnede bestemmelser for delområde 40E2 fastholder området til tekniske formål, men udvider delområdets afgrænsning mod nord, så området kommer til at omfatte ca. 1,1 ha. Delområdet vil således også indeholde bygdens eksisterende elværk, transformatorstation og gasdepot og samler således flere tekniske anlæg i samme delområde.

Med forslaget til de nye overordnede bestemmelser muliggøres også etablering af ny bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse til tekniske formål.

Planens formål og principper:

  • At udvide delområdet for at samle flere tekniske anlæg under samme delområde 
  • At muliggøre etablering af ny bebyggelse og anlæg, som led i områdets anvendelse til tekniske formål.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 28. juni – 23. august 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 23. august 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.