By- og Boligudvikling

Forslag til KPT O10-1 Nunatarsuaq, Nuuk

1 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 18. august 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg O10-1 i offentlig høring

Formål
Forslag til kommuneplantillægget omfatter at der udlægges et nyt delområde i det åbne land, der kan anvendes til koncession til trofæjagt på rensdyr. Området har et samlet areal på ca. 815 km2 og er beliggende i den nordøstlige del af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) indenfor det friholdte delområde O2 Vildmark – Nerutusoq Avannarleq.

Der er indenfor det forslåede delområde O10 udlagt flere områder til koncessioner. Disse kan af Departementet udbydes samlet som en enkel koncession, eller i flere koncessioner til forskellige koncessionshavere.

Principperne for kommuneplantillægget er:

  • At udlægge et nyt delområde O10
  • At fastlægge anvendelsen af O10 til koncessionsområde til trofæjagt på rensdyr og jagt på andre dyr
  • At sikre det åbne land anvendes på passende vis og der skabes gode forhold for jagtturisme
  • At sikre mulighed for etablering af base camps, teltpladser o.l. i tilknytning til koncessionen og indenfor det udlagte område.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 31. august – 26. oktober 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26. oktober 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.