By- og Boligudvikling

Forslag til KPT L9-1 Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk

4 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 21. marts 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg L9-1 i offentlig høring

Formål

Med nærværende forslag til kommuneplantillæg udlægges et nyt L-område til turismeformål.  Området er beliggende på den sydlige side, nær udmundingen af fjordarmen Amitsuarsuk, nord for Kapisillit. Fjorden er omgivet er frodige skråninger, og der er flere elve og vandløb. Lige øst for delområdet er en elv, hvor der ikke går ørreder i.

Planens formål og principper:

  • At udlægge et nyt L område til turisme- / hotelfunktion.
  • At muliggøre etablering af op til 12 luksus overnatningsstrukturer, en gourmetrestaurant og tilhørende infrastruktur.
  • At muliggøre at den samlede bebyggelse kan opføres i etaper.
  • At muliggøre etablering af en ny pontonbro.
  • At der defineres gennemgående bæredygtige tiltag i hele området, bl.a. solcellepark.
  • At etablere et kørespor fra pontonbro til restaurant og overnatningsstrukturerne.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 29. marts – 24. maj 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 24. maj 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.