By- og Boligudvikling

Forslag til KPT Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk

3 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 25. juni 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg Frilandsplan 2-2, det åbne land omkring Nuuk i offentlig høring

Formål

Planforslaget udpeger og afgrænser de områder, hvor det fremover kan tillades at etablere fritidshytter, camps til turismevirksomhed, institutionshytter osv. Med nærværende forslag til kommuneplantillæg gives der mulighed for at etablere midlertidigt grejoplag, teltlejr og andet midlertidigt ly i det der ellers anses for vildmark.

Det er med nærværende planforslag muligt at anlægge erhvervsmæssig vejforbindelse eller vejforbindelse hvis primære formål er at fremme turisme, fx ATV-spor el. lign.

Nærværende forslag til kommuneplantillæg ændrer ved en række delområder, der får nyt navn eller ny afgrænsning. Ligesom der etableres flere nye områder hvor der allerede er eksisterende hytter, eller hvor det er relevant at muliggøre etableringen af nye hytter.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 01. juli – 26. august 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26. august 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.