By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 4B7-1 NIAQORNANNGUAQ, NUUK

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 12. november 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4B7-1 i offentlig høring

Formål
Forslag til kommuneplantillæg 4B7-1 muliggør projektforslaget Råstofanlæg Nuuk, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 01. juni 2021.

Med planen udlægges et nyt delområde 4B7 hvori der kan etableres et anlæg for råstoffer, bestående af ind- og udskibning af sten- og sandmaterialer, knusning og sortering af stenmaterialer og deponering af materialer i forskellige fraktioner. Materialerne skal opbevares i båse, opdelt af mure. Derudover giver planen mulighed for etablering af kajanlæg, samt enkelte bygninger, der understøtter aktiviteten.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 22. november 2021 – 17. januar 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 17. januar 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af det endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.


PDF: Forslag til KPT 4B7-1 NIAQORNANNGUAQ, NUUK