By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 4A8-2 Ningitsivik, Nuuk

1 måned tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 21. august 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4A8-2 i offentlig høring

Formål
Kommuneplantillægget er en revision af 4A8-1, og har primært til formål at muliggøre flere boliger i delområdet samt at revidere beliggenheden af de eksisterende byggefelter, så det sikres at de ligger hensigtsmæssigt i terrænet og i henhold til den nyligt overståede byggemodning.

Delområdet ligger i Qinngorput og er for nuværende ubebygget. Forslaget til kommuneplantillæg 4A8-2 fastslår, at delområdet er udlagt til boligområde, og kan rumme énfamilie-, dobbelt- og etagebebyggelse.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 28. august – 23. oktober 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 28. oktober 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.