By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3E5-6 Nuuk Airport, Nuuk

2 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 12. december 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3E5-6 i offentlig høring

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af lufthavnsområdet ved åbningen af en international lufthavn i Nuuk. Arealer indenfor delområdet forbeholdes til lufthavnsrelateret erhverv og funktioner.

Planens formål og principper:

  • At sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og med en forlængelse af landingsbanen på op til 2200 m
  • At sikre bestemmelser og byggefelter i detailområde B til ny terminal bygning, administrationsbygning, hangar, m.m.
  • At udlægge udviklingsområde i detailområde C.
  • At sikre bestemmelser og terrænprofiler for detailområde D samt deponiarealerne F1 og F2.
  • At sikre bestemmelser og byggefelt til et nyt vandværk og nødkraftværk i detailområderne E1 og E2
  • At justere delområdeafgrænsningen.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 20. december 2023 – 14. februar 2024.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 14. februar 2024 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.