By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3C9-1 Erhvervsområde ved lufthavnen, Nuuk

3 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 26. september 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3C9-1 i offentlig høring

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af området omkring atlantlufthavnen i Nuuk. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt delområde 3C9 der kan anvendes til centerformål for lufthavnsorienteret erhverv, herunder: kontor, lager og pakhuse, transport og logistik, oplagsvirksomhed, engroshandel, bil- og cykeludlejning, taxa- og busgarage, catering virksomhed, turismeoperatør/rejseselskab, hotelvirksomhed, restaurant, café, konferencefaciliteter og lignende.

Planens formål og principper:

  • At udlægge et nyt delområde 3C9 til centerområde for lufthavnsrelateret erhverv.
  • At udlægge byggefelter og opstille bestemmelser der sikrer, at der kan etableres virksomheder og anlæg mm., der er relevante i forhold til betjening og servicering af Nuuk lufthavn og dens rejsende.
  • At udlægge byggefelt til lufthavnsparkering og administrationsbygning for lufthavnens koncessionshaver.
  • At muliggøre gangbro på tværs af Illerngit 2001 mellem lufthavnsterminalen og lufthavnsparkering.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 4. oktober – 29. november 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 29. november 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.