By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3B2-2 Erhvervsområde Nukappiakuluk, Nuuk

3 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 26. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 i offentlig høring

Formål
Forslag til kommuneplantillæg 3B2-2 er udarbejdet på baggrund af de justeringer, der er fremkommet i forbindelse med forlængelse af Nuuk lufthavns landingsbane. Det forventes at vejforløbet nord om landingsbanen omlægges, og adgangsveje til delområdet skal i den forbindelse retableres.

Da delområdeafgrænsningerne er ændret for netop at imødekomme ovenstående, justeres tildelte arealer som konsekvens heraf.

Området vil fortsat fremadrettet rumme samme funktioner som hidtil, herunder særligt forurenende virksomheder (kapitel-5).

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 30. juni – 25. august 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 25. august 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside her under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.