By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3A9-1 NUUSSUUP MANNGUA, NUUK

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 12. november 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 i offentlig høring

Formål
Forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 muliggør projektansøgningen om Ungdoms- og ældreboliger i Nuussuaq, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 02. marts 2021.

Med planen udlægges et nyt delområde 3A9 til boligformål, hvori der udlægges i alt 12 byggefelter til ældre- og ungdomsboliger, samt 1 byggefelt til en centerbygning. Bygningerne kan opføres i op til 4 etager.

Der skal anlægges rekreative faciliteter til beboerne såvel som nærmiljøet.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 24. november 2021 – 19. januar 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 19. januar 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.


PDF: Forslag til KPT 3a9-1 Nuussuup Manngua, Nuuk