By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3A8-4 IIMINAQ, NUUK

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 24. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3A8-4 i offentlig høring

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at fastholde og forstærke en sammenhængende og ensartet bebyggelsesstruktur, samt skabe det planmæssige grundlag for en bæredygtig udvikling af boligområdet.

Kommuneplantillægget indbefatter en udvidelse af delområdet 3A8 samt udlægningen af 6 nye byggefelter til en-familiehuse hvoraf ét er udlagt til et bosted. Bilag 2 viser denne udvidelse samt placeringen af byggefelterne og påpeger endvidere mulige udvidelser af rækkehuse i detailområde C.

Nærværende kommuneplantillæg udvider delområdet med detailområde E, hvor der foretages en justering af områdets nordvestlige afgrænsning mod kysten og Nuup Kangerlua samt i sydøstlige retning mod langrendssporet, hvor detailområde B udvides.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 07. juli – 1. september 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 1. september 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside her under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.