By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 3A3-9 kangillinnguit, Nuuk

3 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 26. september 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3A3-9 i offentlig høring

Formål

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet, med formål om at formulere tidssvarende bestemmelser for området, så det fortsat er et attraktivt boligområde.

Kommuneplantillægget indeholder en redegørelse af områdets kvaliteter og bestemmelser for hvordan boliger kan udvides og fremtidssikres, alt imens stedets arkitektoniske og særlige karakter tilgodeses.

Desuden muliggøres udvidelsen af plejehjemmet ved udlæggelse af to byggefelter.

Planens formål og principper:

  • At lave et samlet tidssvarende kommuneplantillæg for delområde 3A3.
  • At give eksisterende andels- og ejerboliger en udvidelsesmulighed, således at området fremtidssikres.
  • At sikre og styrke områdets kvaliteter og stedets arkitektoniske karakter – her den enkle arkitektur, skala, sadeltage, harmoniske facader, farver og materialer.
  • At opstille principper for et fortætningskoncept og bestemmelser for udenoms arealer, udvidelse af terrasser og anlæggelse af haver.
  • At ændre delområdeafgrænsningen for at muliggøre udvidelse af plejehjemmet.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 4. oktober – 29. november 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 29. november 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.