By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 2D2-2, IGGIA, Nuussuaq

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 17. marts 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2D2-2 i offentlig høring

Formål
Nærværende forslag fastholder områdets anvendelse til friholdt område og fritidsanlæg (D), og kan rumme fritidsanlæg og rekreative anlæg (D2). Dog opdateres delområdeafgrænsningen, og opdeles samtidig i detailområde A og B.

Med nærværende kommuneplantillæg 2D2-2 Iggia udlægges 2 byggefelter til en mole samt et kajanlæg. Desuden er der mulighed for at etablere bådebroer og et parkeringsareal.

Med nærværende kommuneplantillæg udlægges to detailområder:

  • Detailområde A er udlagt til bådebroer og kajanlæg.
  • Detailområde Budlægges til en ny mole, bådebroer, et kajanlæg samt parkeringsareal.

I delområde 2D2 detailområde B udlægges 2 byggefelter, som beskrives nærmere i det følgende:

  • B1: Er udlagt til et nyt kajanlæg, der er adgangsgivende til fremtidige bådebroer.
  • B2: Er udlagt til en ny mole.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 31. marts – 26. maj 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26. maj 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.