By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1A3 – 3 Jens Kreutzmannip aqqutaa og Saqqarliit, Nuuk

4 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 21. marts 2023 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1A3-3 i offentlig høring

Formål 
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet med formål om at formulere tidssvarende bestemmelser for området, så det fortsat er et attraktivt boligkvarter. Med kommuneplantillægget udvides delområdet mod nord mellem Saqqarliit og Noorlernut samt nord for kirkegården, hvilket yderligere medfører en justering af detailområderne.

Detailområde A udlægges til åben-lav boligbebyggelse i op til 1,5 etage med et maksimalt grundareal på 120 m2. Grundet afstandskrav, er det ikke alle boliger, der har mulighed for at udvide til det maksimale grundareal. Detailområde B udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i op til 2,5 etager. I detailområde B er 3 ud af 5 eksisterende rækkehuse revet ned og de sidste to rækkehuse er planlagt til nedrivning. I kommuneplantillægget udlægges byggefelter på samme placering som eksisterede eller tidligere rækkehusbebyggelse. Bestemmelserne for ny rækkehusbebyggelse skal sikre at disse udføres i harmoni med den omliggende bebyggelse. 

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 30. marts – 25. maj 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.  Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 25. maj 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget. 

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.