Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 4E2-1 Niaqornannguaq

6 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 08. februar 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4E2-1 i offentlig høring

Kommuneplantillæggets formål
Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe ramme for etablering af et antenneanlæg. Ønsket er at etablere en global satellit baseret højhastigheds internet service. Servicen vil levere billigt højhastighedsinternet, som vil blive tilgængeligt i hele verden, også i ubebygget egne. Forvaltningen har udpeget to byggefelter nord for anstalten som værende teknisk og planstrategisk egnet. Området er i gældende kommuneplan lagt ud til tekniske anlæg.
Antenneanlæggets struktureret men åbne karakter vurderes at passe godt ind i det storslåede landskab nord for Lille Marlene, og passer ind i de anlægsaktiviteter, som er planlagt i området.
Kommuneplantillægget sikrer de eksisterende rekreative stier og dermed en uhindret adgang til udflugtsmål i Kuannninnguit og Nuuks bagland.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 14.02 2018 – 28.03 2018.
Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.
Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 28. 03 2018 og skal    rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg- og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl
Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Kommuneplantillægget kan læses på Landsbiblioteket, fås ved kommunens borgeservicecentre, på kommuneplanens hjemmeside www.sermersooq2028.gl eller ved henvendelse til Forvaltningen for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.