By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 4B1-2, Naternaq, Nuuk

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 17. marts 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4B1-2, Naternaq, Nuuk i offentlig høring.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg4B1-2, Naternaq, Nuuk. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål såsom kontorer, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, busgarage, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel og tekniske anlæg.

Området vurderes at have en restrummelighed, hvorfor delområdet udvides langs de ydre kanter. Da flere nærtliggende arealer anvendes af samme arealrettighedshaver bliver pågældende arealer slået sammen, for give en større fleksibilitet til erhverv og oplag.

De sydlige arealer er siden godkendelsen af seneste kommuneplantillæg 4B1-1 blevet udvidet med erstatningsarealer til arealrettighedshavere i forbindelse med lufthavnsbyggeriet. Størrelse og placering ajourføres således med nærværende plan.
I det nordøstlige hjørne af delområdet udlægges byggefelt 30 til langtidsparkering for tungt køretøj, herunder lastbiler og busser. Der skal på arealet etableres offentlig tilgængelig betalingsparkering.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 31. marts – 26. maj 2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26. maj 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.