Illoqarfimmik Inerisaaneq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut 4B1-2, Naternaq,

2 years tilbage

Aninagasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap marsiip 17-ianni 2022 aalajangerpaa, kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 4B1-2 tamanut tusarniaassutigineqassasoq.

Siunertaa

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 4B1-2, Naternaq, Nuuk., matumuuna saqqummiunneqarpoq. Sumiiffik suliffeqarfiliorfissatut atugassiissutigineqassaaq, soorluallaffeqarfiit, entreprenøreqarfiit, toqqorsiviit aamma quersuit, assassornermik suliaqarfiit, sannaviit, bussit illutassaat, tunisassiorfiit, angallassissutit, suliffissuit, ilioraaffiit, amerlasuunik pisiniarfiit teknikkikkullu atortulersuuteqarfiit.

Sumiiffik sanaartorffissamik sinneqarunarpoq, taamaattumillu sinaa avalleq atuarlugugu annertusaasoqarsinnaalluni. Nunaminertat qanittuaniittut arlallit nunaminertamik atuinissamik piginnittumit taassuminnga atorneqartut ataatsimoortinneqassapput, suliffeqarfinnut inissiiffissanullu eqaannerusumik inissaqartitsiniarluni.

Nunaminertat kujasissumiittut kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 4B1-1 akuersissutigineqarmalli annertusineqarnikuupput, mittarfiliornermut atatillugu nunaminertamik atuinissamik akuerineqartunut taartissatut. Angissutsit inissisimaffiillu  taamaasillutik pilersaarummut uunga atatillugu nutarterneqassapput.
Immikkoortup ilaata avannamut kangimut sammerngani sanaartorfissiat 30-t angallassissutinut oqimaatsunut inissiiffiliornissamut atugassiissutigineqarput, taakkununnga ilanngullugit usisaatinut bussinullu. Tamaani biilit uninngasarfiinik nutaanik akiliuteqartitsilluni atorneqarsinnaasunik pilersitsineq eqqarsaatigineqarmat.

Tamanut oqallisissiaq

Pilersaarutitut siunnersuut piffissami 31. marsiimiit – 26. maaji 2022-ip tungaanut tamanut tusarniutigineqassaaq.

Piffissami tusarniaaffiusumi siunnersuummut oqaaseqaateqartoqarsinnaallunilu akerliliissuteqartoqarsinnaavoq.

Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuumi tiguneqareersimassapput maaji  26-at 2022 nallertinnagu, uunga nassiunneqassallutik Kommuneqarfik Sermersooq, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk imaluunniit mailikkut uunga nassiullugu: plan@sermersooq.gl   

Oqaaseqaatit akerliliissutillu piffissaq eqqorlugu tiguneqartut kommunimut pilersaarummut tapiliussap Kommunalbestyrelsimi inaarutaasumik oqaluuserineqarnissaanut ilanngunneqassapput.

Inatsisinut tunngasut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassanngillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik.

Pilersaarut uani atuarneqarsinnaavoq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut kommunip nittartagaani www.sermersooq.gl-imi tusarniaassut ataani atuarneqarsinnaavoq, kommunip innuttaasunik kiffartuussiviini imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu ingerlatsivimmut 36 74 00-imut saaffiginninnikkut