Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport

5 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 26. september 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3E5-3 Nuuk Airport i offentlig høring

Formål

Forslaget til kommuneplantillæg for Nuuk Airport er udarbejdet på baggrund af de foreliggende planer om udvidelsen af lufthavnen i Nuuk, og senest planerne for de kommende bygninger i tilknytning til en kommende Atlantlufthavn. Med plantillægget udlægges byggefelter, der muliggør byggeriet af terminalbygning, servicebygning, hangar mv. som er baseret på det vindende forslag fra den afsluttede arkitektkonkurrence, der blev vundet af COWI i samarbejde med ZESO Architects.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 9. oktober – 20. november 2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 20. november 2019 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.