By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 Ammassat, Nuuk

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 11. november 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3A3-8 i offentlig høring.

Formål

Nærværende forslag til kommuneplantillæg omhandler området Ammassat, detailområde A i eksisterende delområde 3A3 Boligområde i Paarnat.

Der gives med forslaget mulighed for udvidelser, at inddrage kældre, loft samt skure i direkte forbindelse med boligen til boligformål, her med skærpede bestemmelser for vinduer, døre og tagvinduer. Desuden formuleres bestemmelser for udvidelse og etablering af terrasser og altaner. Alt sammen ud fra en helhedsvurdering, der respekterer og bevarer områdets helstøbte plan og udtryk.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer at forslaget bidrager til at sikre, at området fortsat kan udvikles som et attraktivt boligområde, og samtidig bevare den karakteristiske og helstøbte arkitektur. Forvaltningen vurderer at forslaget sikrer en positiv udvikling af området og at denne sker i overensstemmelse med den vedtagne Arkitekturpolitik og kommuneplanen Sermersooq2028.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 18. november 2020 – 13. januar 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 13. januar 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.