Anlæg og Miljø

Forslag til Kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk

5 år tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede på deres møde d. 19.8.2019, at fremsende ” Forslag til Kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk” i 6 ugers offentlig høring.

Formål

Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk er en revision af eksisterende kommuneplantillæg 1C24-2, for at byggefelt 1, 3.1 og 3.2 kan overholde afstandskrav til eksisterende bebyggelse samt at friholde nedgravede ledninger for bebyggelse. Det maksimale antal tilladte etager for byggefelt 1 og 2 er blevet ændret fra 6 til 7, dog uden at ændre på den maksimale tilladte bygningshøjde i henholdsvis kote 46,5 og 44,5. Det maksimale antal tilladte etager for byggefelt 3.2 er blevet ændret fra 3 til 4 og den tilladte bygningshøjde er her blevet ændret fra kote 28 til kote 35. Dette sker på baggrund af, at byggefeltets fodaftryk er blevet formindsket.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 28.8.2019 – 9.10.2019.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 9.10.2019 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.