By- og Boligudvikling

Forslag til kommuneplantillæg 19B1 og 19B2 Erhvervs- og havneområder i Qeqertarsuatsiaat

10 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 15. december 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 19B1 og 19B2 i offentlig høring

Formål
Kommuneplantillægget omhandler de to eksisterende havne- og erhvervsområder i Qeqertarsuatsiaat: 19B1 Erhvervs- og havneområde Qeqertarsuatsiaat vest og 19B2 Erhvervs- og havneområde Qeqertarsuatsiaat nord. Det vestlige delområde, 19B1, udvides til et samlet areal på ca. 3,2 ha og det nordlige delområde, 19B2, udvides til et samlet areal på ca. 0,6 ha.

Delområde 19B1
I delområde 19B1 forbedres havnefaciliteterne ved at muliggøre etablering af mole / bølgebrydere, flere pontonbroer samt en udvidelse af kajanlægget.

Delområde 19B2
Større erhvervsmuligheder inklusive fiskefabrik ønskes samlet i delområde 19B2. Dette muliggøres ved en udvidelse af delområdet samt udlægning af et større byggefelt. I tillæg udlægges et areal til udvidelse af kajanlægget.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 04. januar – 1. marts 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 01. marts 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.