By- og Boligudvikling

Forslag til KOMMUNEPLAN SERMERSOOQ 2032

3 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. oktober 2020 at fremlægge forslag til ny kommuneplan Sermersooq 2032 i offentlig høring

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet et forslag til revideret kommuneplan, for hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Forslaget er en delvis revision af den gældende kommuneplan, som besluttet i Planstrategi P18, og som led i at kommuneplanen skal fornys hvert 4. år. Forslag til ny kommuneplan findes digitalt på: https://kp.sermersooq.gl/da/

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 14. oktober – 9. december 2020

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 9. december 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplanen er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplan kan læses på https://kp.sermersooq.gl/da/