Borgerservice

Forslag til kommunalvedtægt om fredning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua til høring

3 år tilbage

Kommuneqarfik Sermersooq sender forslag til kommunalvedtægt om fredning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua til høring, der hhv. vil støtte turisterhvervets grundlag samt Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi.

Formål

Vedtægtens formål er at flytte fangsten af pukkelhvaler ud af Nuup Kangerlua (se kortet), for at øge mulighederne for udvikling af turisterhvervet i Nuuk, hvilket er forventet med udvidelsen af landingsbanen til 2.200 meter. Desuden forventes det at flere pukkelhvaler i fjorden vil øge den rekreative værdi for byens borgere. Da det stadig er muligt at fange pukkelhvaler uden for fjorden, forventes vedtægten ikke at påvirke fangererhvervet betydeligt og det vurderes at der ikke er behov for økonomisk kompensation.

Forslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger i perioden 29. januar 2021 til 26. februar 2021 kl. 12

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslag til kommunal vedtægt om fredning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua.

Forslaget kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen ved at klikke her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Kommunikation på telefon 36 70 00.

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

E-mail: kommunikation@sermersooq.gl

Forvaltning: Koncernservice

Borgerservice

Postboks 1005

3900 Nuuk