By- og Boligudvikling

Forslag til Helhedsplan for Paamiut 2024 i offentlig høring

9 måneder tilbage

Forslag til Helhedsplan for Paamiut 2024 sendes i en 8 ugers offentlig høring i perioden: 23.08.2023 – 18.10.2023.

Helhedsplanen for Paamiut 2024 sætter fokus på hvordan byens fysiske udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsøn­sker. Planen har ikke til formål at beskrive turisme- eller erhvervsmuligheder, men fokusere på byens hverdagsrum og det gode byliv.

Forslag til Helhedsplan for Paamiut kan læses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.

Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl og være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest d. 18.10.2023.