By- og Boligudvikling

FORSLAG til Helhedsplan for Ittoqqortoormiit

3 år tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede 18. februar 2021 at fremlægge forslag Helhedsplan for Ittoqqortoormiit i offentlig høring


Formål

Helhedsplan for Ittoqqortoormiit er direkte afstedkommet af den politisk vedtagne planstrategi P18 og kommuneplanen Sermersooq2028. Der er for Ittoqqortoormiit ikke vedtaget en overskrift for udviklingen, men det formuleres i kommuneplanen, at der skal arbejdes på at kortlægge byens udviklingsmuligheder og potentiale for et selvbærende lokalsamfund.

Der foreslås med planen forskellige konkrete indsatser, heriblandt bedre adgangsforhold og opholdsmuligheder omkring Ejnar Mikkelsens buste, flere bænke i byen og et forstærket infrastrukturnet, særligt for gående.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 03. marts – 28. april 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 28. april 2021 på mailadressen: plan@sermersooq.gl  Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen.

Planen kan læses her Forslag til kommuneplantillæg kan læses her, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.