Bygningsmyndighed

Arealansøgning til fritidshytte i det åbne land: Tasiilaq

4 år tilbage

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil. Bemærkninger skal være modtaget senest den. 21. Dec. 2019

Bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til :

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk

Sumiiffik/ LokalitetkoordinaterKoordinaterAnvendelseA-nr
[ Taajuut / Stednavn ] Avann. / NordKipp. / VestAtorneqarnissaa 
PidderpaaiTasiilaq65°43’37″N37°22’36″VSunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte973
Tasiilap iluani / inde i fjord i Tasiilaq65° 38.951’N37° 40.489’VSunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte974
     

Kortbilag :

A-973 : Pidderpaat – Tasiilaq

A-974 : Inde I fjord i Tasiilaq (Qinngivala Immikkeertiva-ta kitaatungaani)