By- og Boligudvikling

2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk

2 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 11.11.2021 at fremlægge forslag til nye overordnede bestemmelser 2D1 i offentlig høring.

Formål
Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed nye overordnede bestemmelser for2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk. Delområde 2D1 er ikke planlagt med detaljerede bestemmelser.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer at den overordnede anvendelse af området fortsat skal være et D-område.

Med nærværende nye bestemmelser er der ikke restrummelighed i området, og området kan således ikke bebygges. Med vedtagelsen af nærværende forslag til nye bestemmelser bortfalder de nuværende overordnede bestemmelser.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 22.12-2021 – 16.02.2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 16.02.2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.