PKU kurser

På denne side kan du læse mere om PKU kurser, og hvad de indebærer.

Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang. For at tilpasse sig et arbejdsmarked under konstant forandring kan det være nødvendigt løbende at opkvalificere sig– også selvom man allerede har et arbejde. Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte (PKU) er et tilbud til dig, som ønsker at søge muligheder indenfor uddannelse eller arbejde.

PKU er kortere kompetenceudviklingskurser for ufaglærte. Kurserne varer mindst 3 dage og har til formål at give personer i udsatte erhverv kompetencer indenfor enten deres eget erhverv eller inden for et af væksterhvervene. Hermed mindskes risikoen for ledighed og samtidig imødekommes efterspørgslen på arbejdskraft inden for væksterhverv som f.eks.:

 • Bygge- og anlæg
 • Turisme
 • Råstof
 • Daginstitutionsområdet i kommunerne
 • Sundhedsområdet

Målgruppen er primært ufaglærte personer over 25 år, der er i beskæftigelse eller er ledige. Arbejdsgiveren modtager kursusgodtgørelse under kurset, mens kursisten får deres løn under kursusperioden.

Ledige kan også deltage på PKU kurser. Under kurset modtager de kursusgodtgørelse.
Faglærte kan også søge, hvis der er ledige pladser. Faglærte kan dog ikke få tilskud, mens de tager PKU kurser. PKU kurser udbydes af brancheskolerne. De brancheskoler, der for tiden udbyder PKU kurser er:

 • KTI-Råstofskolen, som udbyder mine-, entreprenør og råstofkurser f.eks. maskinførerkurser
 • KTI-Bygge- og Anlæg, som udbyder f.eks. kurser i VVS Rensningteknik, Forskallings- og Asbest, PBC & skimmel kurser
 • Socialpædagogisk Seminarium, som udbyder socialpædagogiske kurser rettet mod daginstitutioner og døgninstitutioner
 • Sprogcentret, som udbyder engelskkurser
 • Campus Kujalleq i Qaqortoq, som udbyder kurser inden for butik og turisme, iværksætter og IT kurser
 • Center for Sundhed, som udbyder kurser for sundhedsmedarbejdere indenfor ældreplejen
 • INUILI, som udbyder kurser inden for fødevarer, restauration- og hotelbranchen
 • KTI-Jern- og Metal, som udbyder f.eks. truck- og krankurser samt Ny i lastbil kurser
 • Det Maritime Center, der udbyder erhvervsfiskeriets sikkerhedskurser

Bemærk

PKU kurser afholdes i udgangspunktet lokalt. Hvis der er tale om et udstyrskrævende kursus, afvikles kurset dog på brancheskolen.