Pædagogisk-psykologisk rådgivning/MISI

Her kan du læse mere om MISI, Forvaltning For Børn og Skoles rådgivningscenter om børn og unge. Nedenfor kan du læse mere om hvilke problemstillinger MISI kan hjælpe med.

MISI er et rådgivningscenter, der tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, der arbejder med børn og unge mellem 0-18 år. MISI rådgiver om problemstillinger vedr. børns udvikling, trivsel og læring. Der er mulighed for både fysisk og online rådgivning til institutioner, skoler og borgere i Kommuneqarfik Sermersooq.
MISI arbejder ud fra Forvaltningen for Børn og Skolers børnesyn. (Dokument)

Daginstitution og AKO

MISI tilbyder rådgivning af daginstitutioner og AKO ang. oplevede udfordringer eller overordnede emner. Daginstitutioner kan også henvende sig for at få rådgivning om et konkret barn (AKO skal her kontakte barnets skole, hvor skoleleder skal henvende sig.)

Skoler

MISI tilbyder rådgivning til skoler ang. oplevede udfordringer eller overordnede emner. Skolerne kan også henvende sig for at få rådgivning omkring en elevgruppe eller en konkret elev. Inden du henvender dig som lærer til MISI, skal du kontakte skolens rådgivningslærer for at få godkendt, at kravene for henvendelsen er opfyldt.

Forældre

MISI tilbyder forældrerådgivning af 1-4 samtalers varighed angående oplevede udfordringer i hjemmet. Hvis henvendelsen drejer sig om barnets skolegang, skal forældre tage kontakt til barnets klasselærere.

Henvendelsesskemaet udfyldes og sendes til MISI@sermersooq.gl i Word-format.

Hjælp til henvendelse

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af henvendelsen, kan du henvende dig på telefon 36 63 30. Til forældre tilbyder vi også, at du/I kan møde op uden forudgående aftale på Kuussuaq 17, Nuuk, hvor en medarbejder fra MISI kan hjælpe dig med at udfylde henvendelsesskemaet.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål (Dokument)