Pædagogisk-psykologisk rådgivning/MISI

Her kan du læse mere om MISI, som er et rådgivningscenter om børn og unge. Nedenfor kan du læse mere om hvilke problemstillinger MISI kan hjælpe med.

Misi er et rådgivningscenter om børn og unge, som har til huse i Nuuk. Rådgivningscenter om børn og unge/Misi tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og til fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Kommuneqarfik Sermersooq. Hvis du er forælder, lærer eller pædagog, og i den forbindelse oplever problemstillinger, som du har brug for viden eller råd om, så kan du henvende dig til Misi. Misi undersøger derefter problemstillingen og rådgiver dig om, hvad du kan gøre.

Pædagogisk-psykologiske problemstillinger handler især om børns udvikling, trivsel og læring. Hvis du oplever en problematik, eller har noget du er i tvivl om i forhold til et eller flere børn/unge inden for disse områder, kan du henvende dig til os.

Eksempler på problemstillinger, som Misi kan hjælpe med:

  • Hvis du som forælder oplever, at dit barn har svært ved at lære at tale rent, eller ikke lærer at tale helt så hurtigt som jævnaldrende børn
  • Hvis du som pædagog oplever det som vanskeligt at inkludere nogle af børnene i fællesskabet
  • Hvis du som lærer oplever et eller flere børn i din klasse, som lader til at trives dårligt, fx på grund af mobning eller faglige vanskeligheder
  • Hvordan henvender jeg mig?

Du udfylder et med en beskrivelse af den problematik, du oplever, og de spørgsmål, du har, og sender den til misi@sermersooq.gl. Hvis du ikke har adgang til e-mail, er du velkommen til at ringe til os i stedet på 36 63 30 eller komme ind forbi kontoret. Adressen er Kuussuaq 17, 3900 Nuuk (også kendt som Vestre Fængsel).

Henvendelse til Misi – daginstitutioner, døgninstitutioner, dagplejere, fritidsordninger og AKO

Henvendelse til MISI – skema til forældre, plejeforældre og lign.

Henvendelsesskema og vejledning til MISI – skema til skoler

Samtykkeerklæring

Samtykke

Hvis du er lærer eller pædagog og ønsker at henvende dig om et konkret barn, skal du sørge for at drøfte det med barnets forældre først og bede om deres samtykke til at henvende dig om barnet i Misi.

Åben henvendelse for forældre

Forældre kan henvende sig på telefon 36 63 30, e-mail: misi@sermersooq.gl eller møde op uden forudgående aftale på Kuussuaq 17, Nuuk (også kendt som Vestre Fængsel). Misi er åben for henvendelser for forældre hver torsdag klokken 13-15.,  hvor en MISI medarbejder kan hjælpe dig med at udfylde et henvendelsesskema. Efterfølgende vil du blive kontaktet af en MISI som vil rådgive dig bedst muligt mht. din henvendelse.