Lovgrundlag og vedtægter

Forretningsorden

Kommunalbestyrelsens forretningsorden indeholder reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsen skal udføre deres arbejde, og forretningsordenen er derfor et vigtigt styringsredskab.

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse

Styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, er et dokument, hvori de nærmere rammer for kommunens styrelse fastlægges. Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager. Styrelsesvedtægten skal sendes til Naalakkersuisut.

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq

Styrelsesloven

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, i daglig tale Styrelsesloven, fastlægger de lovmæssige rammer for kommunerne. Loven fastlægger bl.a. hver kommunes antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmester og viceborgmesters virke samt kommunernes økonomiske forvaltning.

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2021- 2025