Lovgrundlag og vedtægter

Forretningsorden

Kommunalbestyrelsens forretningsorden indeholder reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsen skal udføre deres arbejde, og forretningsordenen er derfor et vigtigt styringsredskab.

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse

Styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, er et dokument, hvori de nærmere rammer for kommunens styrelse fastlægges. Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager. Styrelsesvedtægten skal sendes til Naalakkersuisut.

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq

Styrelsesloven

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, i daglig tale Styrelsesloven, fastlægger de lovmæssige rammer for kommunerne. Loven fastlægger bl.a. hver kommunes antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmester og viceborgmesters virke samt kommunernes økonomiske forvaltning.

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Kompetencefordelingsplan

Denne kompetencefordelingsplan viser på det overordnede niveau fordelingen af kompetencer mellem kommunalbestyrelsen, udvalg og det administrative niveau.

Ifølge den kommunale styrelseslov er kommunalbestyrelsen kommunens øverste myndighed, og har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Kommunalbestyrelsen har derved kompetence til at træffe afgørelser i enhver sag, der vedrører kommunen.

Kompetencefordelingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq

Underskriftkompetencer

Denne forretningsgang omfatter alle typer af aftaler og kontrakter, der er økonomisk eller juridisk bindende, dog med undtagelse af ansættelseskontrakter.

Underskriftskompetence i Kommuneqarfik Sermersooq

Samarbejdsaftale

Koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2023-2025

Budgetforlig

Budgetaftale 2024