Lejlighedsbevilling

I skal have en lejlighedsbevilling til:

  • Offentlige arrangementer
  • Lukkede arrangementer alene for foreningens eller klubbens medlemmer eller virksomhedens ansatte

Senest 8 dage inden arrangementet afholdes skal I søge om lejlighedsbevilling hos det lokale borgerservicecenter. Borgerservicecentret sender en kopi af lejlighedsbevillingen til politiet som orientering.

Betingelser
I må ikke sælge eller udskænke alkohol til berusede personer eller personer under 18 år. Dette skal fremgå tydeligt for arrangementets publikum.

I må ikke sælge eller udskænke alkohol via en automat.

Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til arrangementet, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person.

Ansøgning
Vil din forening, virksomhed eller klub søge om lejlighedsbevilling, skal I udfylde nedenstående ansøgningsskema.

I skal aflevere ansøgningsskemaet på jeres lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Bemærk
Da det tager tid at behandle jeres ansøgning, skal I søge senest 8 dage før arrangementet afholdes. I får svar enten per e-mail, brev eller telefon.

I Kommuneqarfik Sermersooq gør du således når du skal lave en ansøgning om lejlighedsvilling:
Du skal som ansøger først til politistationen og udfylde en høring til ansøgning om lejlighedsbevilling.

Blanket til høring ved lejlighedsbevilling

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet ”Blanket til høring ved lejlighedsbevilling” i samarbejde med politiet, skal du medbringe denne sammen med en udfyldt “Ansøgning om lejlighedsbevilling til servering/salg af alkoholdige drikke” til borgerservice.

Ansøgning om lejlighedsbevilling til servering/salg af alkoholdige drikke

Når borgerservice har behandlet og truffet en afgørelse om din ansøgning, vil borgerservice give dig besked.

Læs også

Alkoholbevilling