Alkoholbevilling

Samtykkeerklæring
Samtykkeerklæringen for personer

Samtykkeerklæring for selskaber og foreninger

Bemærk
Gebyret for udstedelse af alkoholbevillinger er på 200 kroner.

Generelt

En alkoholbevilling er en tilladelse til at sælge eller udskænke alkohol.

Foreninger, klubber eller virksomheder, der ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal have en alkoholbevilling.

Betingelser

Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der:

 • er fyldt 25 år
 • ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
 • ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde
 • ikke har modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser under forhold som efter § 8 i Inatsisartutlov om alkohol er til hinder for meddelelse af bevilling
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, og ikke er under konkursbehandling eller rekonstruktion
 • alle medlemmer af selskabets direktion og halvdelen af bestyrelsen opfylder betingelserne
 • alle hæftende deltagere i interessentskaber opfylder betingelserne

Ansøgning

Ansøg om bevilling til salg af alkoholholdige drikke

 • Bevilling til salg af alle typer alkoholholdige drikke — Skema A
 • Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 16 volumenprocent alkohol — Skema A
 • Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 4,10 volumenprocent alkohol — Skema A

Alkoholpolitik for salgssteder

Ansøg om bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke

 • Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke — Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent — Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 4,10 volumenprocent — Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke til turister — Skema C

 • Bevilling til enkeltstående offentlige arrangementer med udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent — Skema D

Alkoholpolitik på udskænkningssteder og ved lejlighedsbevillinger

Opslag til butikker og udskænkningssteder

Ifølge alkoholloven gælder følgende:
”¢ Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til synligt berusede personer er ikke tilladt.
”¢ Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer under 18 år.

Bevillingshaveren skal anbringe opslag om dette på et synligt sted for kunderne.

Bevillingshaveren kan vælge selv at udforme et opslag.

Bevillingshaveren kan også benytte opslagene på denne side, der kan downloades.

Der er to opslag til butikker, og et opslag til udskænkningssteder.

Opslag til butikker:
Opslag 1: Salg af alkohol og tobak til personer under 18 år er ikke tilladt
Opslag 2: Salg af alkohol til synligt berusede personer er ikke tilladt

Opslag til udskænkningssteder:
Opslag 1: Udskænkning af alkohol til personer under 18 år og til synligt berusede personer er ikke tilladt

Læs også

Lejlighedsbevilling — Generelt om og ansøgning