Pisortaq

Inuttaaffii

Pimoorussillutit politikkikkut aqutsineq tapersersorpat politikkikkullu siunniussat piviusunngortissinnaallugit politikki sulinerlu ataatsimut kattullugit. Politikkikkut siunniussat piviusunngortinneqassapput ingerlatsiviit aqqutigalugit najukkamilu innuttaasut suleqatigalugit, tassa imaappoq innuttaasut, suliffeqarfiit namminersortut ilaallu ilanngullugit. Pilersitserusussuseqarputit, aqutserusussuseqarlutit aaqqissuussaanermilu aqutserusussuseqarlutit. Qamuuna piumassuseqarfigaat aaqqissuussaanerup pitsaanerpaamik naammassisaqarnissaa. Aaqqissuussaanikkut allaffissornikkullu killigititat pisariallit pilersissavatit politikkikkut aalajangiussat piviusunngortinnissaat anguniarlugit.

Pisortatut tassaavutit kommunimi ataatsimut aqutsinermi qullersaq aamma siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu naammassisassanik akisussaaqataallutit kommunimut ataatsimut isigaluni ingerlanneqarsinnaasunut ilanngussisinnaasoq. Ingerlatsivinni maligassiuisuuvutit pingaarnerpaaq.

Akisussaaffigaatit:
 • Politikerit ilisimasassaat aalajangiisinnaanermut tunngavissat ilisimanissaat
 • Suleriaatsit ingerlaneri sunniuteqarluartut kiisalu politikkikkut aqutsinerup ingerlatsiviullu suleqatigiinnerisa akornini
 • Suliffeqarfimmi susassaqarfiit tamakkerlutik pitsaasumik suleqatigiipput, ataatsimullu naleqartitat, politikkikkut aalajangiinerit suliatigullu ilisimasat aallaavigalugit aqunneqarluni

Pisortap ilisarnaataa

Piginaasaqarfik:

Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneratumi sulineq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Politikkikkut aaqqissuussaaneq ilisimaqarfigaat tatiginartuullutillu aamma qanoq qaqugukkullu eqqortumik iliuuseqarnissat attaveqarnissallu nalilersorsinnaavat
 • Politikerit pitsaassusilimmik politikkikkut sammisaat illersorlugillu akerlisersinnaavatit tassunga atatillugu ingerlatsiviit susassaqarfiini suliassanik periarfissanillu siunnersuisin- naallutit
 • Naatsorsuutit ersarissumik paasissutigisinnaavatit taakku politikkikkut anguniagaasunut iliuuseqarfigisassanullu tunngassuteqartut piviusunngortinnissaat pillugit
 • Politikkikkut kissaatit pitsanngorsassavatit aningaasaqarneq periusissiallu eqqarsaatigalugit
 • Politikkikkut partiit tamaasa uppernassusilimmik saqqummiiffigisinnaavatit peqataaffigalugillu pikkorissuunerit upperineqarmat

Piginnaasaqarfik:

Aqutsisinnaassuseqarneq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Aqutsisinnaassuseqarneq pitsaalluinnartoq pilersissinnaavat, aaqqissuussaanermi qummut, ammut sanimulluunniit sammippata
 • Fagchefinut tatiginninnermik takutitsissaatit sammivissiussaatillu ersarissunik
 • Chefgruppit pitsaalluinnartut aqussinnaavatit assigiinngissutsinut inissaqartitsillutit aamma kukkuluttornerit ilinniutaasinnaanngorlugit
 • Aqutsisuusinnaatitaaneq, pisortarisanut aqqutit aamma inissisimaffinni appasinnerusuni aalajangiisinnaatitaanerit ersarissumik paasissavatit

Piginnaasaqarfik:

Suliamut atatillugu aqutsineq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • »Qulaaniillusooq« isiginnipputit fagchefinullu sulianut tunngasut pitsaassusaat qulakkeertillugit.
 • Sulianut tunngasut politikkikkut qaffasissusilimmut ataqatigiissaakkamik paasissutigisinnaavatit.
 • Amerlasuunik ilinniagaqartuuvutit kisiannili ingerlatsivinni suliatigut susassaqarfiit naammattumik paasisaqarfigalugit, siunniussisinnaallutit sulianullu atatillugu oqa- loqatiginnissinnaallutit
 • Politikkikkut qaffasissusilimmut aalajangiinissamut saqqummiussat saqqumiussinnaavatit nassuiarlugillu
 • Qitiutippat, ingerlatsinermi pitsanngorsaaneq aningaasaqarnermullu aqutsineq akisussaassuseqartoq imminnut ataqatigiinnissaat

Piginnaasaqarfik:

Susassaqarfiit akimorlugit aqutsineq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Kommunip ingerlatsivii sumiiffiillu pineqartillugit akimut takunnissinnaassuseqassaatit aalajangiisinnaassallutillu kommune tamakkerlugu iluaqutaasussamik
 • Qitiusumik iliuuseqarnikkut akimut suleqatigiinnermi aalajangikkanut isumaqatigiissutinullu nalinginnaasunut ataatsimut piviusunngortitsinermi peqataalluinnassaatit
 • Qulakkiissavat pisortat akornanni ingerlatsiviit allat pillugit nuanninngitsumik oqaluuserinnittoqannginnis saa aamma qulakkiissavat fagchefit suliassat akimorlugit naammassinissaannut iliuuseqarnikkut peqataatinneqarnissaat
 • Pisortaqatigiit suliaannut iliuuseqarnikkut peqataasassaatit suliffeqarfik tamakkerlugu suliassanut pingaarnernut atatillugu »ataatsimuussuseqarneq« piginnittuunerlu pilersillugit
 • Periusissiat suleriaatsillu ineriartortissavatit taakkuummata suliassamut pingaarnermut ataatsimut suleqatigiinneq akimorlugu pitsanngorsaataasussat

Piginnaasaqarfik:

Pilersaarusiukkamik aqutsineq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Politikkikkut aalajangiussat suliassanngorlugit periusissiarinissaat qulakkiissavat
 • Ingerlatsiviinnaangitsumut kisiannili kommune tamakkerlugu aqqutissiuussissaatit, akisussaaffiliillutit innuttaasullu qiteritinnissaanut pingaartitsillutit.
 • Periusissiat anguniakkat ersarissumik paatsoorneqarsinnaanngitsumillu inississinnaavatit fagchefitillu aqqutigalugit atuutsitsineq saqqummiullugu.
 • Periutsimik sananeq atuutsitsilernerullu ingerlarnga sivisoorsuarmik ingerlanneqartartoq pillugu utaqqikatannaveersaarsinnaanerit naammagissavat
 • Fagchefit suleqatigalugit aningaasaqarneq sulisussaqarnermullu tunngatillugu periusissiat anguniakkat anguniarneranni naleqqussaallutit ingerlaannartumik nalilersorsinnaavatit

Piginnaasaqarfik:

Attaveqatigiinnermut piginnaasat

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Oqaluttuarisinnaavat sooq kommunimi imminut tulluusimaarutigisassamik piumassuseqarlunilu sulineq qanoq pingaaruteqartigisoq
 • Aqutsisuuvutit ersarissoq tarkorluukkat anguniakkat suliassallu pillugit paasinartumik ersarissumillu attaveqarfigissavatit aaqqissuussaanermi sulisut tamaasa akisussaaqataasutut misigilersillugit
 • Aaqqissuussaanermut tunngatillugu politikkikkut periusissiat iliuutsillu paasinarsassavatit
 • Politikerit, innuttaasut, tusagassiortut sullitallu allat paasinartumik attaveqarfigisassavatit
 • Politikkerinut, fagchefinut innuttaasunut sullitanullu allanut oqaloqatiginnittasaatit

Piginaasaqarfik:

Maligassiuisuuneq

Pisortap piginnaasassai qanorlu iliorsinnaanera

 • Pissutsivit ersersippaa, amerlasuunik isigineqartutit tamannalu pisussaaffiliisoq aamma ilisimaarivat
 • Suliffeqarfimmi naleqartitat, ataqqinninneq ineriartornerlu ilisimaarivat ersarissumillu tunniussillutit
 • Anguniagaqartuunerit iliuuseqarsinnaanerillu aqqutigalugit isumassarsiortuuvutit
 • Aaqqiagiinnginnerit kinguneqartussanngorlugit piviusorsiortumillu pimoorullugit iliuuseqarfigisarpatit