Ældrebolig

På denne side kan du læse om ældreboliger, samt hvilke betingelser der skal være opfyldt for at komme i betragtning til en ældrebolig.

En ældre- eller en handicapvenlig bolig er en lejlighed eller et hus, der er specielt indrettet til at imødekomme den ældres eller den handicappedes behov. Der er forskellige kategorier i forhold til tilgængeligheden, f.eks.:

  • Lejlighed eller hus helt uden trapper og dørtrin, som er velegnet til kørestolsbrugere
  • Lejlighed eller hus med få trapper til hoveddøren med mulighed for at bygge en rampe til kørestolsbrugeren eller rollatorbrugeren


Alt efter personens funktionsniveau kan en lejlighed eller et hus med et begrænset antal trapper til hoveddøren også tilpasses med gelænder.

Der er ikke noget personale tilknyttet en ældre eller en handicapvenlig bolig. Har man behov for yderligere hjælp, skal man derfor kontakte hjemmehjælpen eller den tilhørende afdeling i kommunen.


Betingelser
Ældre- og handicapvenlige boliger er for alle borgere med nedsat fysisk funktionsniveau, der har brug for en bolig, som er tilpasset personens fysiske funktionsniveau. Det vil sige:

  • Ældre eller personer med handicap med behov for tilpasset adgangsforhold og hensigtsmæssig boligindretning, der er velegnet til gangbesværede
  • Ældre eller personer med handicap hvis fysiske og psykiske tilstand er stabil
  • Ældre eller personer med handicap, som har behov for en mindre bolig
  • Ældre eller personer med handicap, der kan klare den daglige livsførelse med støtte fra hjemmehjælpen


Personer med psykisk handicap, som ikke har nedsat fysisk funktionsniveau, kan ikke få en ældre eller handicapvenlig bolig.

Husleje
INI A/S fastsætter huslejen.


Kontakt Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked hvis du har spørgsmål om visitering til ældrebolig.