Krisecenter for kvinder

Krisecenteret er et midlertidigt opholdssted for kvinder. Hvis du har været udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler, kan du få ophold på krisecenteret. Hvis du har børn, kan du medbringe dem på centeret. Du kan læse mere her på siden.

Du skal ringe til døgnvagtmobilen 55 46 47 eller 36 61 13 i tidsrummet 8.00-16.00, du kan også henvende dig på kontoret på adressen C.P. Holbøllsvej 8.

Børn på krisecentret

At tage ophold på krisecenteret er en svær beslutning, der også påvirker børnene. Børnene kommer væk fra deres vante omgivelser og har måske oplevet skænderier, vold eller andre voldsomme episoder i hjemmet. Der er fjernsyn på alle værelser og i husets fællesstue.

Pris og betaling

Regningen eftersendes til betaling i Kommuneqarfik Sermersooq´s kasse.

Hvis du ikke har mulighed for at betale for opholdet, kan du søge om hjælp til betalingen gennem en sagsbehandler i socialforvaltningen. Hvis socialforvaltningen giver afslag eller kun betaler delvis, bliver resterende beløb betalt via kommunens opkrævningskontor.

Muligheder for samtaler for voldsramte kvinder

Voldsramte kvinder og deres familier har mulighed for at få krisesamtaler, parsamtaler eller visitering til Børne- og familiecenteret gennem egen sagsbehandler eller gennem Forvaltning for Børn og Familie.

Krisecenterets daglige kontaktperson er socialrådgiver.