Lokaludvalget skal styrke lokaldemokratiet ved at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Den 17. januar 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen 13 borgervalgte medlemmer i lokaludvalgene. Valgperioden for de nuværende lokaludvalg gælder frem til januar 2020.

Lovgrundlag

Vedtægter
Forretningsorden 

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?