Udvalgets forretningsorden

Hvis der ønskes en tid til borgersamtale hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved Pernille Ødegaard +299 367000 eller på pega@sermersooq.glFormål og kompetencer

Udvalg for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §25 og kapitel 5, herunder forvaltningen af kommunens løn- og personaleforhold, borgerservice og kulturelle aktiviteter.


Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens økonomiske planlægning, forslag til kommunens budget, forvaltning af fast ejendom, behandling af alkoholbevillinger, rokering af budgetbeløber, samt samarbejder med respektive stående udvalg, bygdebestyrelser og lokaludvalg omkring blandt andet revisionsbemærkninger til forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.


Udvalg for Økonomi og Erhverv fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger, forvalter at kommunens kasse og regnskabsfæring er forsvarlig, samt tilser at de på årsbudgettet meddelte bevillinger ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke i form af tillægsbevilling.


Udvalget skal sikre en overordnet sammenhæng mellem kommunens strategiske infrastrukturplaner og erhvervsudviklingen generelt.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.Charlotte Ludvigsen
Charlotte Ludvigsen
(Inuit Ataqatigiit)

Siulittaasoq/Formand

+299 36 70 28 / +299 36 70 26
chlv@sermersooq.gl

Suloraq 3-202
3905 Nuussuaq

Charlotte Pike
Charlotte Pike
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
pike@sermersooq.gl

Inutsaaip Aqqulaa
3980 Ittoqqortoormiit

Harald Bianco
Harald Bianco
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 77 58
habi@sermersooq.gl

Kuummiit B-637
3913 Tasiilaq

Henrik Rachlev
Henrik Rachlev
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
hrac@sermersooq.gl

Tikâgugdlik B-1057
3940 Paamiut

Peter Davidsen
Peter Davidsen
(Siumut)

+299 36 64 00
peda@sermersooq.gl

3905 Nuussuaq

Justus Hansen
Justus Hansen
(Demokraatit)

+299 53 12 10
juha@sermersooq.gl

Naasuliartarpimmut B-25
Postboks 50

3913 Tasiilaq

Jens Kristian Berthelsen
Jens Kristian Berthelsen
(Siumut)

+299 36 70 00
jekb@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?