Ivaaq – Støtte til gravide og småbørnsforældre

På denne side kan du læse mere om Ivaaq, som yder støtte til sårbare gravide og småbørnsfamilier i med børn i alderen 0-2 år, samt hvordan du kan få støtte.

Ivaaq yder støtte til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn i alderen 0-2 år. Støtten gives er til familier som har gavn af lidt ekstra støtte til at håndtere forældrerollen. Gennem familievejledning, individuelle samtaler, parsamtaler, spædbarnsterapi, undervisning og gruppesessioner, klæder Ivaaq forældre og gravide på til at løfte forældrerollen. Ivaaq tilbyder også vejledning i hjemmet ved hjemmebesøg.

Hos Ivaaq er der, foruden mødelokaler og grupperum, også oprettet et behandlingsrum med sandplay, som er et behandlingsredskab.

Ivaaq er ikke et botilbud og huser derfor ingen familier.

Hvordan får jeg støtte fra Ivaaq?

Henvisning via sundhedsvæsnet

For at blive henvist til en indsats for småbørnsfamilier og gravide ved Ivaaq, skal jordemoderen eller en sundhedsplejerske ved Dronning Ingrids Hospital via en samtale, vurdere om du hører til i målgruppen for Tidlig Indsats. Henvisningen sker altid med samtykke fra dig.

Hvis du som gravid eller småbørnsforælder ønsker at tage imod tilbuddet, sender jordemoderen eller sundhedsplejersken en henvisning til både Ivaaq og Børne- og Familieforvaltningens underretningspostkasse.  Herefter indkaldes du og din familie til en samtale, hvor Ivaaqs medarbejdere sammen med dig aftaler, hvordan støtten bedst tilrettelægges.

Visitation via Forvaltningen for Børn og Familie

Du kan også tage kontakt til din sagsbehandler for en vurdering af, hvorvidt du passer til Ivaaq og dets tilbud. Har du ikke en sagsbehandler, kan du kontakte Forvaltningen for Børn og Familie på tlf. 36 70 00.